Logowanie

Miejsce dla Klientów Abonamentowych.

niepoprawny login lub hasło

 • KJU - KONTROLING JAKO USŁUGA

   

  HOW ARE KJU ?

 • KJU - KONTROLING JAKO USŁUGA

   

  TWÓJ SUKCES ZALEŻY OD KILKU WSKAŹNIKÓW

.01

Co Ci da KjU ?

KJU. Zarządzaj pewniej, szybciej i trafniej

SZCZEGÓŁY
 • Zwiększy rentowność biznesu i stopę zwrotu z Twojego kapitału
 • Poprawi płynność firmy
 • Zapewni dostęp do nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami bez konieczności wykonywania zakupów inwestycyjnych
 • Zredukuje koszty ze względu na lepszą, przygotowaną na czas, zinterpretowaną informację. Wyeliminuje marnotrawstwo i pomoże lepiej wykorzystać zasoby ludzkie i finansowe
 • Zapewni pracę na jednej centralnej bazie danych, wyeliminuje zbędne błędy w plikach Excela
 • Zwiększy wiarygodność finansową, standing finansowy dla potrzeb Banków, Ubezpieczycieli
 • Zoptymalizuje źródła finansowania i zapewni niższe koszty obsługi długu
 • Poprawi bezpieczeństwo organizacji
.02

IMDC obszary oddziaływania

KJU uszczelni Ci finanse

.03

Dla kogo?

KJU to dostępność danych. Trafniejsze decyzje.

 • MŚP (SME) - małych i średnich przedsiębiorstw
 • Firm działających w tradycyjnych systemach księgowych na tzw. '4' i '5'
 • Firm gdzie nie ma ekonomicznego uzasadnienia zatrudniania na 100% czasu CFO, Kontrolera, Analityka biznesowego
 • Firm, które tracą z powodu braku lub źle przygotowanej informacji zarządczej
 • Właścicieli polskich firm, w tym rodzinnych, którzy widzą potrzebę wsparcia merytorycznego prac swoich działów księgowych, analitycznych
 • Firm, które pragną doskonalić prace swoich działów pomocniczych w sposób ciągły nie np. w formie jednorazowych szkoleń 
 • Właścicieli firm, którzy uważają, że kontroling, księgowość to zbędny, urzędowy balast kosztowy
 • Dla firm, które chcą zarządzać swoimi finansami w sposób nowoczesny zgodnie z najnowszymi odkryciami w dziedzinie finansów
 • Dużych przedsiębiorstw, korporacji, które chciałyby dokonać niezależnych przeglądów swoich systemów kontrolingowych, jakości i czytelności wewnętrznie generowanych raportów
.04

Etapy wdrożenia

Twój sukces zależy od kilku wskaźników. KJU wie jak je znaleźć i co zrobić aby je poprawić.

SZCZEGÓŁY

schemat_kopia.png

.05

Abonamenty

Z KJU zrozumiesz więcej

SZCZEGÓŁY